Προφίλ - Σκοπός

Προφίλ και σκοπός του συλλόγου

Ο Σ.Φ.Χ.Ε.(Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος) είναι ένας σύλλογος που απευθύνεται σε κάθε μέλος του πανελλήνιου συλλόγου φυσικοθεραπευτων (ΠΣΦ) που ενδιαφέρεται να ειδικευτεί στην αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος.

 Σκοπός του Συλλόγου είναι :

  1. Η ανάπτυξη και η γνωστοποίηση του ρόλου του εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή – Χειροθεραπευτή (ΟΜΤ) στην Ελληνική κοινωνία.
  2. Η στήριξη του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή – Χειροθεραπευτή (ΟΜΤ) στην Ελληνική κοινωνία.
  3. Η διαφύλαξη και ανάπτυξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου.
  4. Η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, αλληλεγύης και πνεύματος συνεργασίας των μελών του Σωματείου.
  5. Η συνεργασία του Σωματείου με Εξειδικευμένα Συστήματα και μεθόδους διεθνώς αναγνωρισμένες στον τομέα της Φυσικοθεραπείας – Χειροθεραπευτικής όπως αναφέρεται ενδεικτικώς το Σύστημα των Kaltenborn-Evjenth (Νordic System Kaltenborn-Evjenth Concept) καθώς και άλλων συστημάτων και η αντιπροσώπευση και εφαρμογή τους στην Ελλάδα.
  6. Η οργάνωση μεταπτυχιακών σεμιναρίων, μαθημάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συμποσίων για τον Έλληνα ΟΜΤ.
  7. Η οργάνωση και η διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια στον τομέα της Φυσικοθεραπείας – Χειροθεραπευτικής .
  8. Η οργάνωση δημοσιεύσεων επιστημονικών άρθρων.
  9. Η συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος και η ανάληψη απο αυτό σημαντικού ρόλου στις εργασίες και τους σκοπούς της «Διεθνούς Οργάνωσης Ορθοπεδικής Φυσικοθεραπείας – Χειροθεραπευτικής» (IFOMT).
  10. Η συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος και σε άλλες Διεθνείς Οργανώσεις Ορθοπεδικής Φυσικοθεραπείας – Χειροθεραπευτικής.

Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος. Ο Σ.Φ.Χ.Ε. ιδρύθηκε στις 12/12/03 από φυσικοθεραπευτές μέλη του πανελλήνιου συλλόγου φυσικοθεραπευτων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους επάνω στην ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς (O.M.T.) ή κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master) ή διδακτορικό τίτλο στη θεραπεία με χειρισμούς.

Μία από τις δράσει του Σ.Φ.Χ.Ε., η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Kaltenborn – Evjenth concept, είναι η οργάνωση σεμιναρίων σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει καταθέσει στην παγκόσμια ομοσπονδία manual therapy(I.F.O.M.T.).

Λίγα λόγια για τη μέθοδο Kaltenborn – Evjenth

Η μέθοδος (concept) Kaltenborn – Evjenth αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεθόδους στον χώρο του manual therapy και αποσκοπεί στην αποκατάσταση των κακώσεων και παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Από το έτος 1954 ( nordic system) ο καθηγητής Freddy kaltenborn ανέπτυξε τεχνικές ενδοαρθρικης κινητοποίησης που αργότερα συμπληρώθηκαν και τελειοποιήθηκαν από τις τεχνικές κινητοποίησης των μαλακών ιστών.

Η μέθοδος Kaltenborn-Evjenth περιλαμβάνει τεχνικές ενδοαρθρικης κινητοποίησης, ενεργητικές τεχνικές εναντίον της απώλειας ελαστικότητας των συσταλτών ιστών και χρησιμοποιεί τεχνικές βασισμένες στην νευρομυική λειτουργία για τον άρτιο έλεγχο και τη μυική ισορροπία. Αποτελεί ίσως τη μοναδική σχολή ορθοπαιδικής θεραπείας που δίνει μέγιστη σημασία στη σταθεροποίηση υπερκινητικών αρθρώσεων ή τμημάτων του μυοσκελετικού συστήματος. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο τρόπο προσέγγισης των δυσλειτουργιών του μυοσκελετικου συστήματος.

Ο Σ.Φ.Χ.Ε. με βάση το πρόγραμμα που κατέθεσε στην I.F.O.M.T. προσαρμόζει τα σεμινάρια σύμφωνα με τα νέα δεδομένα εξέλιξης του manual therapy αξιοποιώντας νέες αντιλήψεις και τεχνικές.

Στην Ελλάδα τα σεμινάρια manual therapy ξεκίνησαν οργανωμένα για πρώτη φορά το 1993 στα Χανιά της Κρήτης με πρώτο δάσκαλο τον Freddy Kaltenborn. Από τότε έως σήμερα αρκετοί από τους συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαιδευτική διαδικασία και απέκτησαν δίπλωμα O.M.T. (orthopaedic manual therapist) ενώ για αρκετούς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο μεγάλος αριθμός των συνάδελφων που απέκτησαν το επίπεδο M.T., ο σημαντικός αριθμός των διπλωματούχων O.M.T. αλλά και η ύπαρξη συνάδελφων με masters και διδακτορικό στον χώρο του manual therapy, μας επιτρέπει πλέον πιο οργανωμένα και συλλογικά να χαράξουμε το μέλλον του manual therapy στην χώρα μας.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/manualth/public_html/templates/gk_university/html/com_k2/templates/default/item.php on line 134

Log in